Creditori

Dețineți creanțe care necesită a fi recuperate iar debitorii se eschiveaza de la plata sumelor restante si nu-și onorează obligațiiunile la timp ?

Incercările Dvs de a ajunge la un numitor comun cu debitorii s-au soldat cu eșec?

Status Colect va oferă un spectru larg si complex de servicii pentru recuperarea datoriilor împlicînd persoane calificate si autorizate pentru colectarea datoriilor eficace într-un timp scurt.

Dvs nu ve-ți fi implicat in procedeele de contactare, vizite, mediere și colaborare cu debitorul care necesită efort fizic, aduce emoții negative si pierdere de timp. Toate aceste aspecte  vor fi gestionate de echipa Status Colect in baza contractului ți conditiilor prestabilite împreuna.

Aveți parte de Consultanță Juridică Primară Gratuită cu privire la dosarul Dvs de recuperare a creanțelor . Nu percepem taxe in faza preliminară de gestionare a dosarului. Clientul achită  pentru servicii NUMAI după recuperarea datoriei și NUMAI din suma primită în contul stingerii acesteia.

GRATUIT sunt oferite servicii de consultanță juridică si economica în materie, la etapa primară. Cazurile specifice sau de o complexitate sporită, presupun implicarea specialiștilor licențiați și autorizați care vor interacționa direct cu Clientul.

Menționăm faptul, că în măsura în care se vor iniția procedurile judiciare, toate costurile ce țin de: cheltuieli procedural,judiciare, onorarii și taxe de executare silită, vor fi suportate de debitor in urma executării silite.

Procesul de colectare a datoriilor include 3 etape:

  • Early collecting– etapa preliminară.

Această etapă implică contactarea debitorului, aducerii la cunoștință despre sumele restante si posibilele metode de soluționare a acestui litigiu.

Echipa gestionează procesul de negociere privind modul de stingere a creanței pe cale amiabilă și cu reducerea pierderilor financiare.

  • Late Collection compusă din:
    • Hard Collection- totalitatea acțiunilor întreprinse de colector pentru căutarea și stabilirea locului aflării debitorilor răuplatnici si fidejusorilor pentru ducerea tratativelor de stingere a creanțelor, ieșirele în teren, deplasări de serviciu, ;
    •  Legal Collection-etapă legală pe cale judiciară este măsura eficientă în lucrul cu debitorii, care se eschiveaza de la rambursarea datoriei pe cale amiabilă  acumulând datorii. Debitorii din această categorie încep a rambursa datoriile doar atunci când decizia instanței de judecată intră în vigoare.
    • Scopul recuperării pe cale judiciară este obținerea titlului executoriu și impunerea debitorului rău-platnic de-a rambursa datoria prin judecătă.
  • Etapa executării– reprezintă executarea forțata a încasării datoriei în colaborare cu executorul judecătoresc pentru un rezultat eficace si rapid.

 

Compania Status Colect își orientează toate acțiunile spre un rezultat de succes.

Se activează pentru Rezultat si Client mulțumit!